Αγγλικά Δήμητρα Μάνη Κορομβόκη – Μας Εμπιστεύεστε πάνω από 30 χρόνια – Βίντεο

Μαζί με τα σχολεία ξεκινούν και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Από τις πιο βασικές είναι και η εκμάθηση Αγγλικών που είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων.

Πάμε να δούμε τα σημαντικά σημεία της σωστής μεθόδου εκμάθησης Αγγλικών από την καθηγήτρια Δήμητρα Μάνη Κορομβόκη