Ανησυχητικά τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας για την ανίχνευση του SARS-CoV2

Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας στις 29.03.2021, στο δείγμα λυμάτων της Σπάρτης για την ανίχνευση του SARS-CoV2, ήταν ανησυχητικά!!

Θα χρειαστεί να καταβάλλουμε όλοι νέα προσπάθεια για τη συγκράτηση της νέας πανδημικής “τρικυμίας”, όσο δύσκολη και να είναι αυτή η προσπάθεια ύστερα από τόσους μήνες!