Από 2 έως 18 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία.

Ανακοίνωση από την Πρωτοβάθμια Λακωνίας

Για το σχολικό έτος 2018-19 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία πραγματοποιούνται από 2 Μαΐου έως και 18 Μαΐου 2018.

  • Από το Σχολικό έτος 2018-19 σε όλους τους Δήμους της Λακωνίας εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές/τριες που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2018-19, εγγράφονται οι μαθητές/τριες γεννημένοι/ες τα έτη 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. 

  • Επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται  οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

  • Αιτήσεις για εκπρόθεσμες εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο γίνονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Σχολείο).

  2. Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται  από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία: α. Επώνυμο μαθητή β. Όνομα μαθητή γ. Όνομα πατέρα  δ. Όνομα μητέρας ε. Ημερομηνία γέννησης.

  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

  4. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  5. (Α.Δ.Υ.Μ.) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (χορηγείται από το Σχολείο).

  6. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή/τριας (μόνο για τα Νηπιαγωγεία- χορηγείται από το Σχολείο).

Για το σχολικό έτος 2018-19 όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα και Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας