Αρνητικά τα δείγματα για Covid στον Βιολογικό Σπάρτης

Τα αποτελέσματα της 15ης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπαρτής στις  16/03/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 ήταν Αρνητικά (NEGATIVE )

Συνημμένα:

Πιστοποιητικό ανάλυσης

Εκ της ΔΕΥΑΣ