Αρνητικά τα δείγματα στον Βιολογικό Σπάρτης

Τα αποτελέσματα και της ένατης  δειγματοληψίας  που πραγματοποιήθηκε 10/01/2021 στα λύματα του Βιολογικού Σπάρτης για ανίχνευση του SARS-COV-2 ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Συνημμένα:

Πιστοποιητικό ανάλυσης

Εκ της ΔΕΥΑΣ