Αρνητικό το 3ο δείγμα για Covid στον Βιολογικό Σπάρτης

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, ανακοινώνεται ότι και στην τρίτη δειγματοληψία λυμάτων του Βιολογικού Σπάρτης, που πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2020, τα αποτελέσματα για ανίχνευση του SARS-COV-2 ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ!