Βίντεο από τις απονομές σε Γιαννάκη – Πετρόπουλο από τον Δήμο Ευρώτα.