Γιάννης Γρυπιώτης για κρούσματα “Ώρες δύσκολες αλλά διαχειρίσιμες”

Ωρες δύσκολες αλλά η διαχείριση είναι αποτέλεσμα ορθής και καλής εφαρμογής μέτρων … θέλουμε δεν θέλουμε η συνεργασία είναι αυτή που θα επιφέρει αποτελέσματα και σιγουριά στην εργασία !!!

Δύσκολο αλλά …διαχειριστικό …. και αυστηρά εφαρμόσιμο …

1. Η μετακίνηση των εργατών γής για να είναι ασφαλείς θα πρέπει να γίνεται με κλειστού τύπου μέσο, με αριθμημένες θέσεις επιβαινόντων και να γίνεται με τα προβλεπόμενα ,δηλαδή τον προβλεπόμενο περιορισμό επιβατών που ορίζει η οδηγία του ΕΟΔΥ και με όλα τα μέτρα προφύλαξης μάσκα σε όλους βέβαια αυτό δεν είναι εφικτός στόχος όμως η τήρηση των μέτρων της μάσκας και του περιορισμού των επιβαινόντων είναι απαραίτητη προυπόθεση για την επίτευξη των στόχων του περιορισμού των κρουσμάτων σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο όσων καταφθάνουν στην περιοχή για εργασία ..

2. Αυστηρά πρίν την επιβίβαση θερμομέτρηση και αναγραφή σε βιβλίο εργατών όλα τα ονόματα που επιβιβάζονται στο μέσο για την μεταφορά τους μαζί με τα στοιχεία διαμονής τους σε περίπτωση εμπυρέτου παραπομπή άμεση για λήψη τέστ covid σε αρμόδιες υπηρεσίες κατά κύριο λόγο ΚΥ υγείας Βλαχιώτη για την λειτουργία της μονάδας του ΕΟΔΥ σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ως προβλέπεται από τον νόμο

3. Κάθε εργάτης να φέρει ΑΜΚΑ και εργόσημο στο όνομα του

4. Στο τέλος της ημέρας και πριν την επιβίβαση επανάληψη της θερμομέτρησης , αντισηψία των χεριών με καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι και αντισηπτικό μετά φυσικά μάσκα καινούρια που θα τους παρέχεται η θα υποχρεούνται να διαθέτουν .

5. Ο Δήμος να διαθέτει την δυνατότητα άμεσου εντοπισμού των εργατών μέσα από καταγραφή των εργατών σε συνεργασία με το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και την Αστυνομία .

Καλή δύναμη σε όλους !!!!