Δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ από το χαλάζι στον Δήμο Σπάρτης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από Χαλάζι που εκδηλώθηκε 11/09/2018 και αφορά σε ζημιές σε ελιές, εσπεριδοειδή, κηπευτικά κλπ στις εξής περιοχές ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σπάρτης:

• Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών: Δ.Κ. Σπαρτιατών και Τοπικές Κοινότητες Αμυκλών, Καλυβίων Σοχάς, Αφισίου, Κλαδά

• Δημοτική Ενότητα Οινούντος: στις Τοπικές Κοινότητες Σελλασίας, Κονιδίτσας, Βουτιάνων, Θεολόγου, Βασαρά

• Δημοτική Ενότητα Θεραπνών: στις Τοπικές Κοινότητες Πλατάνας, Σκούρας

• Δημοτική Ενότητα Μυστρά: στις Τοπικές Κοινότητες Μαγούλας, Αγίας Ειρήνης, Λογγάστρας, Σουστιάνων, Τρύπης, Μυστρά, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής και Παρορείου

• Δημοτική Ενότητα Φάριδος: στις Τοπικές Κοινότητες Ξηροκαμπίου, Ανωγείων, Παλαιοπαναγιάς, Τραπεζοντής, Καμινίων, Ποταμιάς, Λευκοχώματος

Οι παραγωγοί των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Τετάρτη 26/09/2018 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου (ως ο κατωτέρω πίνακας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2018
 Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10€/δέντρο ή 2€/στρέμμα (αμπέλια, κηπευτικά)

Επισημαίνουμε ότι επειδή οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική.

Τοπική Κοινότητα Αρμόδιος Ανταποκριτής Διεύθυνση Τηλέφωνο
Σπαρτιατών Λυκούργος Ψυμογεράκος
(ώρες 08-13:00) Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
Ισόγειο 2731361219
Αφισιού Γεωργία Κοντογεωργάκου
(ώρες 08-13:00) Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
3ος όροφος 2731081866, εσωτ.104
Κλαδά
Αμυκλών Αναστασία Δρίβα Ψυχικό Σπάρτης, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου) 2731027785, εσωτ.104
Καλυβίων Σοχάς
Βασαρά Θεόδωρος Τσίντολας Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
3ος όροφος 2731081866, εσωτ.106
Βουτιάνων
Θεολόγου
Κονιδίτσας
Σελλασίας
Μαγούλας Παναγιώτης Τσάκωνας Μαγούλα,
πλατεία Μαγούλας 2731022482
Αγίας Ειρήνης
Λογγάστρας
Σουστιάνων
Αγίου Ιωάννη Νικόλαος Παναγάκος Μαγούλα,
παλαιό Δημαρχείο 2731361127
Αναβρυτής
Μυστρά
Παρορείου
Τρύπης
Πλατάνας Γεωργία Βουλούκου Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
2ος όροφος 2731081866, εσωτ.104
Σκούρας
Ξηροκαμπίου Θεοδόσης Λαγάκος

και

Ηλίας Προκοπίδης Ξηροκάμπι
Δημαρχείο 2731360819

και

2731360811
Ανωγείων
Καμινίων
Λευκοχώματος
Παλαιοπαναγιάς
Ποταμιάς
Τραπεζοντής

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από Χαλάζι που εκδηλώθηκε 11/09/2018 και αφορά σε ζημιές σε ελιές, εσπεριδοειδή, κηπευτικά κλπ στις εξής περιοχές ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σπάρτης:

• Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών: Δ.Κ. Σπαρτιατών και Τοπικές Κοινότητες Αμυκλών, Καλυβίων Σοχάς, Αφισίου, Κλαδά

• Δημοτική Ενότητα Οινούντος: στις Τοπικές Κοινότητες Σελλασίας, Κονιδίτσας, Βουτιάνων, Θεολόγου, Βασαρά

• Δημοτική Ενότητα Θεραπνών: στις Τοπικές Κοινότητες Πλατάνας, Σκούρας

• Δημοτική Ενότητα Μυστρά: στις Τοπικές Κοινότητες Μαγούλας, Αγίας Ειρήνης, Λογγάστρας, Σουστιάνων, Τρύπης, Μυστρά, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής και Παρορείου

• Δημοτική Ενότητα Φάριδος: στις Τοπικές Κοινότητες Ξηροκαμπίου, Ανωγείων, Παλαιοπαναγιάς, Τραπεζοντής, Καμινίων, Ποταμιάς, Λευκοχώματος

Οι παραγωγοί των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Τετάρτη 26/09/2018 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου (ως ο κατωτέρω πίνακας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2018
 Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10€/δέντρο ή 2€/στρέμμα (αμπέλια, κηπευτικά)

Επισημαίνουμε ότι επειδή οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική.

Σπαρτιατών Λυκούργος Ψυμογεράκος (ώρες 08-13:00) Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
Ισόγειο 2731361219
Αφισιού – Κλαδά Γεωργία Κοντογεωργάκου
(ώρες 08-13:00) Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87 3ος όροφος 2731081866, εσωτ.104

Αμυκλών – Καλυβίων Σοχάς Αναστασία Δρίβα Ψυχικό Σπάρτης, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου) 2731027785, εσωτ.104

Βασαρά Βουτιάνων-Θεολόγου -Κονιδίτσας και
Σελλασίας Θεόδωρος Τσίντολας Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
3ος όροφος 2731081866, εσωτ.106

Μαγούλας-Αγίας Ειρήνης -Λογγάστρας-Σουστιάνων Παναγιώτης Τσάκωνας Μαγούλα,
πλατεία Μαγούλας 2731022482

Αγίου Ιωάννη-Αναβρυτής-Μυστρά -Παρορείου και Τρύπης Νικόλαος Παναγάκος Μαγούλα,
παλαιό Δημαρχείο 2731361127

Πλατάνας -Σκούρας Γεωργία Βουλούκου Σπάρτη,
Ευαγγελιστρίας 85-87
2ος όροφος 2731081866, εσωτ.104

Ξηροκαμπίου Θεοδόσης Λαγάκος και
Ηλίας Προκοπίδης Ξηροκάμπι-Ανωγείων
Καμινίων-Λευκοχώματος-Παλαιοπαναγιάς
Ποταμιάς-Τραπεζοντής
Δημαρχείο 2731360819 και 2731360811