Δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου στη Σπάρτη

Ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Βασιλειάδη η δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου στη Σπάρτη και στο χώρο του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος .
Η ανακοίνωση αυτή είναι αποτέλεσμα του στοχευόμενου προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο χώρο των Αθλητικών Υποδομών.
Επίσης στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει εγκριθεί το ποσό των 500.000 ευρώ για έργα αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Από γραφείο Αντιπεριφερειάρχη