Διακοπή Νερού από την ΔΕΥΑΣ στους κακοπληρωτές μέχρι το τέλος του χρόνου

Τα κοινωνικά αγαθά που παράγει η ΔΕΥΑΣ, όπως είναι το νερό ύδρευσης, η διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και η αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στον οικιστικό χώρο του δήμου, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και απαιτούν πρωταρχικά, τη λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης.
Προκειμένου να αναταχθεί η διαχρονική παθογένεια της εισπραξιμότητας των οφειλών της ΔΕΥΑΣ από τους χρήστες των υπηρεσιών και αγαθών, να αποφευχθεί η επιβολή οικονομικών κυρώσεων και επιβαρύνσεων, αλλά και να εμπεδωθεί το περί δικαίου αίσθημα στους δημότες καταναλωτές,η διοίκηση της ΔΕΥΑΣ ενημερώνει τους οφειλέτες πελάτες της να προσέλθουν το ταχύτερων δυνατόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι 21/12/2019 σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145 Α’) άρθρο 6 να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΣ είναι υποχρεωμένη να προβεί στην αποστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο ταμείο και να διακόψει την παροχή ύδρευσης, επιβάλλοντας πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις”.