Ζητείται Κυρία/Κύριος Διοικητικό Στέλεχος σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων με έδρα την Σπάρτη.

Ζητείται Κυρία/Κύριος, Διοικητικό στέλεχος σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων με έδρα την Σπάρτη.

Δυναμική εταιρεία με έδρα την Σπάρτη που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής τροφίμων ανακοινώνει την πρόθεση πρόσληψης Διοικητικού Στελέχους.

Βασικές αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, επισκέπτες κ.α..
• Παρακολούθηση παραγγελιών και έκδοση τιμολογίων
• Παρακολούθηση αποθήκης
• Διευθέτηση εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων & τιμολόγιων (σύνταξη, αρχειοθέτηση, προώθηση στους παραλήπτες).
• Διαχείριση της ηλεκτρονικής (εισερχόμενης & εξερχόμενης) αλληλογραφίας.
• Παρακολούθηση και διαχείριση των social media και websites της εταιρείας.
• Καταχώριση εισερχόμενων και απάντηση requests πελατών.
• Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας.
• Λοιπές βοηθητικές έκτακτες εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα
Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να διαθέτουν:
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Άριστη γνώση Υπολογιστή
• Πρωτοβουλία και ομαδικότητα.
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
• Οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία.
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Η εταιρία προσφέρει:

Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.

Ασφάλιση

Μπόνους παραγωγικότητας και επίτευξη στόχων

Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Προοπτική καριέρας και αναβάθμιση θέσης

Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα.

Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail

alexa27mpou@gmail.com