Εγκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μαζί για τον Ευρώτα”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μαζί για τον Ευρώτα”, εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αφορά τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, με σκοπό να μάθουν όλοι οι μαθητές/τριες την μεγάλη αξία του ποταμού αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.