Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Ευρώτα την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη.

Η αιμοληψία θα διαρκέσει από τις 5 έως τις7 μμ., ενώ την όλη διαδικασία θα φέρει εις πέρας κινητό συνεργείο του Γ.Ν.Ν. Σπάρτης, με ειδικευμένο προσωπικό.

Καλούνται όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 18 έως 62 χρόνων, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενισχύοντας την εθελοντική ομάδα αιμοδοτών του Δήμου Ευρώτα.

Το αίμα δεν αγοράζεται, αντίθετα μόνο προσφέρεται, επομένως η πράξη της αιμοδοσίας συνιστά το μεγαλύτερο έργο ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Υ π ο ψ ή φ ι ο ς α ι μ ο δ ό τ η ς ε ί ν α ι κ ά θ ε υ γ ι ή ς

ά ν θ ρ ω π ο ς – Υ π ο ψ ή φ ι ο ι δ έ κ τ ε ς ε ί μ α σ τ ε ό λ ο ι»