Εκδήλωση για τον Εθελοντισμό στην Πετρίνα την Παρασκευή 26 Ιουλίου