Εκδήλωση τιμής και μνήμης στους 118 πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής