Ενημερωτική εκδήλωση: «Προώθηση των εξαγωγών Λακωνικών Προϊόντων»

Πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή  30 Νοεμβρίου 2018 στο Γύθειο, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Προώθηση των Εξαγωγών Λακωνικών Προϊόντων την οποία διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λακωνίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τον Οργανισμό Enterprise Greece.
Στην ημερίδα συμμετείχαν εξαγωγικές επιχειρήσεις της Λακωνίας και λοιπά μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται για την εξαγωγική διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό τονίζοντας ότι:
«Εξαγωγή σημαίνει σχεδιασμός, παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διαφήμιση, εμπορική δραστηριότητα, εξαγωγική διαδικασία. Η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί γύρω από την απάντηση στα εξής ερωτήματα:

  • έχουμε στον τόπο μας ποιοτική παραγωγή, τι προϊόντα, σε τι ποσότητες;

  • η μεταποίηση και η συσκευασία των προϊόντων τούς προσδίδει αξία. Τι προβλήματα υπάρχουν στον τομέα αυτό;

  • Πού υστερούμε στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και στους υπόλοιπους τομείς;

  • Ποιοι φορείς εμπλέκονται στη διαδικασία των εξαγωγών, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και πώς μπορούν να συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

  • Αρκεί η δραστηριοποίηση κάθε επαγγελματία χωριστά ή θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και δημιουργία ομάδων παραγωγών και ομάδων εξαγωγέων;

  • Πόσο δυναμικοί είμαστε στην προώθηση-διαφήμιση των προϊόντων μας;

  • Πώς μπορούμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην κοινή μας παρουσία σε σοβαρές εκθέσεις και εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό;

  • Ποιες θα είναι οι σοβαρές-τεκμηριωμένες-ολοκληρωμένες προτάσεις/απαιτήσεις μας προς την πολιτεία για το θέμα;»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έδωσε το λόγο στον Λάκωνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχωβίτη.
Ο Υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στην εκδήλωση της «αφρόκρεμας της επιχειρηματικότητας της Λακωνίας κάτω από τη στέγη του Επιμελητηρίου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια τόνισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποδείχτηκε ως ο πιο ανθεκτικός στα χρόνια της κρίσης γι’ αυτό και αναμένεται ότι, στο νέο παραγωγικό μοντέλο, θα είναι ο τομέας που θα εκκινήσει γρηγορότερα και ορθότερα από τους άλλους τομείς της οικονομίας. Τόνισε την ποιότητα ως το συγκριτικό πλεονέκτημα των Λακωνικών προϊόντων. Το Υπουργείο, δήλωσε, έχει επίγνωση του σημαντικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίσει στο συγκεκριμένο κομβικό σημείο που βρίσκεται η χώρα ως προς το οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των ενεργειών είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες, η αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο θα επιστρέψει πίσω σε όσους συμμετέχουν στην οικονομική διαδικασία και κυρίως στους παραγωγούς για να μπορέσουν να επιτύχουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που απαιτούνται τα οποία είναι η ποιότητα, η υγιεινή και ασφάλεια και η προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς. Τα ελληνικά προϊόντα και η ποιότητά τους είναι κατοχυρωμένα στην παγκόσμια συνείδηση ως προϊόντα της μεσογειακής διατροφής. Παρόλ’ αυτά οι οικονομικοί δείκτες μεσογειακών χωρών δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στην προστιθέμενη αξία που δίνεται στα προϊόντα της, καταλήγοντας ότι αυτό αφενός μεν αποδεικνύει το στρεβλό μοντέλο της οικονομίας αφετέρου δε αναδεικνύει τις δυνατότητες βελτίωσης. Τα μειονεκτήματα εντοπίζονται στο υψηλό κόστος παραγωγής και στη χαμηλή παραγωγικότητα. Οι λύσεις στα προβλήματα είναι: συνεργασία και αποτελεσματικότητα, πλήρη αξιοποίηση των εμπλεκόμενων στις εξαγωγές υπηρεσιών, διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης (ως προς τις χώρες στόχους), ένταξη των προϊόντων στο υψηλό επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (λόγω ύπαρξης ποιότητας κι όχι ποσότητας), η εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εμπορική τους δραστηριότητα, σταθεροποίηση του επιτεύγματος των τελευταίων ετών που είναι η αύξηση των εξαγωγών και η συγκράτηση των εισαγωγών (μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών), αύξηση της συμμετοχής της ζωικής παραγωγής στον τομέα των εξαγωγών, ο εξορθολογισμός της εκμηχάνισης της παραγωγής, ο εξορθολογισμός των εισροών και των φυσικών πόρων, ο περιορισμός του φαινομένου των ελληνοποιήσεων (προσμίξεις προϊόντων), επίλυση των προβλημάτων στις τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες, πιστοποίηση παραγόμενων προϊόντων και διαδικασιών.

Ο Υπουργό έκλεισε τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας, οριζόντιας και κάθετης, και τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες όπως η Enterprise Greece, η ΓΣΕΒΕΕ και το Επιμελητήριο σ’ αυτόν τον τομέα, σε συνδυασμό με το μέγεθος των επιχειρήσεων και έκλεισε χαρακτηριστικά «χωρίς συνεργασίες είμαστε μικροί, με τις συνεργασίες μπορούμε να προχωρήσουμε».

Στη συνέχεια η σκυτάλη παραδόθηκε στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Enterprise Greece κ. Γρηγόρη Στεργιούλη. Ο κ. Στεριούλης τόνισε ότι το κομμάτι των εξαγωγών είναι μείζον θέμα τόσο για την ανάπτυξη της χώρας, όσο και τια τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών. Αναφέρθηκε στη δυσκολία που υπάρχει για τους Έλληνες εξαγωγείς να αντιμετωπίσουν τους γείτονες συναδέλφους τους και σημείωσε ότι το όπλο των Ελλήνων εξαγωγέων είναι η ποιότητα των προϊόντων που κατέχει η ελληνική περιφέρεια και όχι η ποσότητα. Ο Έλληνας εξαγωγέας υποχρεούται να αλλάξει φιλοσοφία, να προχωρήσει στην πιστοποίηση των προϊόντων του, απομακρυνόμενος απ’ τη νοοτροπία του παρελθόντος και να επενδύσει στη ποιότητα διεισδύοντας στην ήδη ξενοκρατούμενη «πίτα» και διεκδικώντας το μερίδιο που του αναλογεί. Οι δυσκολίες για του παραγωγούς είναι αρκετές αλλά μπορούν να αντιμετωπισθούν με συνεργασίες επιχειρήσεων και ομαδοποιημένες κινήσεις που, και το κόστος περιορίζουν, και πολλαπλά οφέλη επιφέρουν. Επιπροσθέτως, τόνισε τη σημασία της αυτοκατανάλωσης και το χρέος του Έλληνα τόσο ως επιχειρηματία αλλά και ως τελικού καταναλωτή να καταναλώνει τοπικά συσκευασμένα προϊόντα, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ποιότητας, είναι χρέος των τουριστικών επιχειρήσεων να προωθούν τα ελληνικά προϊόντα. Κλείνοντας την ομιλία του έκανε λόγο για την συνεργασία φορέων. Επιμελητήρια, Υπουργείο και φορείς πρέπει να γίνουν οι στυλοβάτες και να παίξουν τον ρόλο του κινητήριου μοχλού για την προώθηση των εξαγωγών.

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς. Ο κ. Καββαθάς  αναφέρθηκε στο τρίπτυχο Συνέπεια – Συνέχεια – Συνεργασία που οφείλουν να παρουσιάζουν οι επιχειρηματίες/εξαγωγείς. Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας που πρέπει να αναδεικνύεται στους τουρίστες είναι ο Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός. Τα ελληνικά προϊόντα οφείλουν να πάρουν ταυτότητα τουριστικού προϊόντος και ο Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός να χρησιμοποιηθεί ως brand name. Ο κ. Καββαθάς παρουσίασε το νέο σήμα «Κανών» για μοναστηριακά και για τα προϊόντα των μικρών παραγωγών, μια προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο των ομόδοξων χωρών, καθώς θα βοηθήσει τόσο τους μικρούς παραγωγούς, όσο και τις Μοναστικές Κοινότητες να διασφαλίσουν τα προϊόντα και τη μοναδικότητά τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Εξαγωγικού Τμήματος του Επιμελητηρίου κ. Πέτρο Μπλέτα. Ο κ. Μπλέτας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η έλλειψη πιστοποιητικών και αναλύσεων για τα προϊόντα είναι ένα απ’ τα μεγαλύτερα εμπόδια που στερούν στα ελληνικά προϊόντα την έξοδο στο εξωτερικό. Επεσήμανε ότι είναι αδύνατο ένα προϊόν να ξεκινήσει το ταξίδι του για χώρες του εξωτερικού αν δεν έχει τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα που πιστοποιούν την ποιότητα και την ταυτότητά του. Ο Πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος του Επιμελητηρίου είπε πως, γενικά, όλος ο μηχανισμός χρήζει ριζοσπαστικών αλλαγών και πρέπει ο παραγωγός να καθοδηγηθεί και να ενημερωθεί εξ αρχής, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό. Περιφέρεια, Επιμελητήρια και όλοι οι λοιποί φορείς πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο και να οδηγήσουν τον παραγωγό στην σωστή κατεύθυνση, ώστε απ’ τα πρώτα βήματα της διαδικασίας να υπάρχει ορθολογισμός, απαραίτητη προϋπόθεση για μελλοντικά επιτυχημένες εξαγωγές.

Στη συνέχεα το λόγο πήρε ο κ. Κώστας Παπαπαναγιώτου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ο οποίος ενημέρωσε για τις υπηρεσίες του Οργανισμού προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και ανακοίνωση τη συμφωνία του Επιμελητηρίου Λακωνίας με τον ΟΑΕΠ για την παροχή έκπτωσης στις υπηρεσίες του Οργανισμού για τους εξαγωγείς/μέλη του Επιμελητηρίου.
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των ομιλητών οι εξαγωγείς και επιχειρηματίες του νομού πήραν τον λόγο και έθεσαν ζητήματα όπως η έλλειψη ρευστότητας, που καθιστά αδύνατη την επενδυτική δραστηριότητα, η αδυναμία της πολιτείας να στηρίξει τον παραγωγό με αποτέλεσμα την αδυναμία του παραγωγού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, η υψηλή φορολογία κλπ. Τέθηκε πλήθος ερωτήσεων, τοποθετήσεων, παραπόνων και προτάσεων που απαντήθηκαν από τους ομιλητές, δημιουργώντας ένα κλίμα διαλόγου και υποσχόμενης συνεργασίας.

Το Επιμελητήριο Λακωνίας, κατέγραψε τα προβλήματα που έθεσαν τα μέλη του και θεωρεί ότι με την ημερίδα αυτή ξεκίνησε ο διάλογος των εμπλεκόμενων στην εξαγωγική διαδικασία φορέων. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα και να οργανωθούν οι από κοινού δράσεις για την προώθηση των λακωνικών προϊόντων. Σαν πρώτο βήμα θα οργανωθούν συναντήσεις κατά κλάδο ώστε να οριστεί το πλάνο δράσης κατά προϊόν. Ανακοινώθηκε και η συνεργασία της Enterprise Greece με το Επιμελητήριο Λακωνίας ως προς την πρώτη κοινή δράση: την άμεση διοργάνωση επίσκεψης τριάντα (30) εμπορικών ακολούθων στη Λακωνία, ώστε να γνωρίσουν τον τόπο και τα προϊόντα του και να συζητήσουν με τους εξαγωγείς για τις κοινές ενέργειες στήριξης των εξαγωγών των λακωνικών προϊόντων.