Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης πρόγραμμα περιοδείας Παρασκευή 10 Μαϊου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10  ΜΑΪΟΥ 2019

ΓΟΥΝΑΡΙ            7:00 μμ

ΚΑΛΑΜΙ             7:30 μμ

ΚΑΛΟΓΩΝΙΑ     8:00 μμ