ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: Ενέργειες και επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής της ελιάς Καλαμών

Στις 22 Μαρτίου 2021, στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, η παράταξη μας «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», αφού εισήγαγε το θέμα, επισήμανε την προσπάθεια των παραγωγών ελιάς Καλαμών τα τελευταία χρόνια, τις ενέργειας και τις επενδύσεις τους για την αύξηση της παραγωγής. Στη συνέχεια, ανέφερε τους λανθασμένους χειρισμούς της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν μια βασική αιτία της κακής πορείας της ευρύτερης προσπάθειας.

Έγινε αναφορά στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (437/2021) , περί κατάργησης της ρύθμισης «Αποστόλου», ως μη εφαρμόσιμη, και στην επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας σε όλη τη Νότια Πελοπόννησο.

Τέλος, ζητήθηκε η ανάλυση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε πρόταση για υιοθέτηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, και εισηγήθηκε για δημιουργία επιτροπής πολλών φορέων, που ενδιαφέρονται για το εισόδημα των παραγωγών.