Εξασφάλιση των συμβασιούχων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και η αναπληρώτρια Υπουργός Ε.Κ.Α.Κ.Α. Θεανώ Φωτίου, διασφάλιση των καταβολών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων ΙΔΟΧ σε Δήμους και νομικά πρόσωπά τους, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, στην περίπτωση που η χρηματοδότηση της προαναφερόμενης Δράσης (κύκλοι 2016 – 2017 και 2017 – 2018) δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των συμβασιούχων-εργαζομένων σ’ αυτή, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπά τους, δύνανται να καλύπτουν τις δαπάνες αυτές, από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους.

Ακολουθεί η τροπολογία – προτεινόμενη διάταξη

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα