Επανεξέταση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων στη θέση Ξηροκάμπια-Σκάλας.

Επανεξέταση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων στη θέση Ξηροκάμπια-Σκάλας. Την τελική απόφαση οι δημότες.

Ενόψει της συζήτησης και έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, του φακέλου αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο με ΣΔΙΤ, ο συνδυασμός ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ γνωστοποιεί προς τους δημότες και κάθε εμπλεκόμενο, ότι διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα, την οικονομικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου. Προτιθέμεθα δε, να προχωρήσουμε άμεσα σε επανεξέταση των όρων χωροθέτησης της μονάδας που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση Ξηροκάμπια-Σκάλας. Από τη μέχρι τώρα πληροφόρησή μας, η χωροθέτηση πάσχει και οι εισηγήσεις των Αρμόδιων Υπηρεσιών ήταν αρνητικές, δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχει ο μεγαλύτερος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της ΝΑ Λακωνίας. Ερωτηματικά δημιουργεί η στάση της παρούσας Δημοτικής Αρχής του Ευρώτα επί του σοβαρότατου αυτού θέματος.

Δεσμευόμαστε να ζητήσουμε την ύπαρξη πλήρους πληροφόρησης και διαφάνειας, ώστε οι δημότες του Ευρώτα να έχουν τον τελευταίο λόγο.

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού