Επιστολή απάντησης σε έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους Βιοκαλλιεργητές

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, έστω και αργά, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμών (παράταση) τον Δεκέμβριο του 2018 και τη λήξη του προγράμματος. Ως γνωστόν, οι πληρωμές των ετών 2014-2015-2016 καθώς και προηγούμενες εκκρεμότητες μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Απαντώντας στην υπ. αρίθμ. 58067/6-8-2018 επιστολή σας, η οποία είναι απάντηση στα έγγραφά μας, θα θέλαμε να σας πούμε τα εξής:

  1. Η ηλεκτρονική διεύθυνση σας info@opekepe.gr που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα, ήταν η μόνη που γνωρίζαμε από την αρχή και δεν ήταν προσωπική κανενός. Στο διάστημα αυτό των διαμαρτυριών ή καταγγελιών μας, ουδέποτε πήραμε μήνυμα ότι δεν παρεδόθη η επιστολή μας, ως είθισται.

  2. Μας λέτε ότι η υπηρεσία σας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα της ενημέρωσης των πολιτών, πάντα απαντούσε στα ερωτήματα που είχαν υποβληθεί από εμάς.

Εδώ κ. Αντιπρόεδρε θα διαφωνήσουμε ριζικά με την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν είχε συμβεί έστω και κατ΄ ελάχιστο αυτό που ισχυρίζεσθε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Οι σχέσεις της Ένωσης μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διερράγησαν από την αρχή του προγράμματος του ΠΑΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα από την ανάρτηση των καταστάσεων του έτους 2012. Τα γράφουμε αυτά διότι εσείς αναλάβατε πολύ αργότερα και ίσως δεν τα γνωρίζετε. Περιληπτικά θα αναφέρω τα εξής:

Στις 13/01/2012 με αριθμ. πρωτ. 24/4119 (ΑΔΑ: ΒΟΝ5Β-ΘΡΑ) βγήκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 2.1.4. Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία ΠΑΑ 2007-2013 με περίοδο υποβολής από 16-01-2012 έως 29-02-2012.

Κατά τον προενταξιακό έλεγχο που ακολούθησε από τις 677 αιτήσεις που υπεβλήθησαν για την πενταετία, 33 κρίθηκαν δικαιούχοι και 644 απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. 125896/28-11-2013 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν συνεννόησης του τότε Προέδρου κ. Αποστολάκου και του τότε Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Κορασίδη και επειδή διαπιστώθηκε ότι λόγω λάθους του συστήματος οδηγείτο το 90% σε απόρριψη, συμφώνησαν για τις μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες – αμπελώνες) να μην εφαρμόζεται το σύστημα προς το παρόν και να γίνουν στη συνέχεια διορθωτικές ενέργειες στη μηχανογραφική εφαρμογή και να προβούν στη τελική έγκριση των δικαιούχων. Έτσι σύμφωνα με την 692/36422/18-03-2014 ΥΑ, οι δικαιούχοι για την πενταετία 2012-2016 ήταν 516 και οι απορριπτόμενοι 16ενώ ήδη είχαν αποχωρήσει 145 πρώην Βιοκαλλιεργητές. Αυτό όπως προκύπτει, έγινε 2 χρόνια μετά. Υπογράψαμε συμβάσεις στις 3-4-2014 μετά από ένα μήνα, και από εκεί άρχισε ο Γολγοθάς, τα προβλήματα και οι διαμάχες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα συστημικά λάθη του μηχανογραφικού συστήματος που έπρεπε να έχουν διορθωθεί καθώς και το γεωχωρικό – χαρτογραφικό επέφεραν κυρώσεις και μειώσεις για το πρώτο έτος 2012. Ενδεικτικά αναφέρουμε το υπ. αρίθμ. 2329/2-7-2015 έγγραφο της ΔΑΟΚ Λακωνίας με θέμα ενστάσεις έτους 2012, όπου υποβλήθηκαν συνολικά 293 ενστάσεις, εγκρίθηκαν 91, απορρίφθηκαν 2 και 200 (διακόσες) αφορούσαν ευρήματα, που σχετίζονταν με τη μηχανογραφική εφαρμογή και ήταν άνευ αντικειμένου για τη ΔΑΟΚ,  όπου το ποσοστό απόρριψης επί του συνόλου ήταν σχεδόν 40%. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται αιτήσεις θεραπείας (συνταγματικό δικαίωμα), αφενός κατόπιν υπόδειξης του Βουλευτή κ. Αραχωβίτη και στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφετέρου δυνάμει του Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ Α’ 45), άρθρο 24. Το φαινόμενο αυτό έλαβε Πανελλαδικές διαστάσεις, όμως ένα έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κ. Φραγκίσκου Μαχλέρα με αριθμ. πρωτ. 40039/3-4-2015 ενημέρωνε ότι τα αιτήματα (αιτήσεις θεραπείας) δεν θα εξετάζονταν διότι δεν προβλεπόταν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή πρόκειται για κατάργηση του Συνταγματικού Δικαιώματος και του Ν. 2690/1999.

Επίσης πιέζαμε προκειμένου να δοθεί κάποια λύση με επιτόπιο έλεγχο, υπήρχε μία στείρα άρνηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως με επιστολή της Δ/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου και στη συνέχεια από το Γραφείο του κ. Υπουργού, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι το δίκιο μας, δόθηκε εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ να στείλει ΑΦΜ απορριπτομένων προς αποκατάσταση της αδικίας και του λάθους. Οι διορθώσεις αφορούσαν στην κατηγορία «προφανούς λάθους» σύμφωνα με τη Δ/νση Χωροταξίας και με το υπ. αρίθμ. 904/50822/7-5-2015 έγγραφο της, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις ΔΑΟΚ της επικράτειας, ενημερώθηκαν ότι αφορούσε τους κωδικούς 25027 και 23183. Τα ΑΦΜ των απορριπτομένων των προς επανεξέταση ενστάσεων (ούτε η επανεξέταση των ενστάσεων προβλεπόταν θεσμικά) έφθαναν στη ΔΑΟΚ με το σταγονόμετρο και κατά παρτίδες, εκτός από ένα ΑΦΜ κ. Αντιπρόεδρε. Υπήρξε ένας γύρος ανταλλαγής θέσεων και προτάσεων για το ποιος ευθύνεται και γιατί αυτό το ένα ΑΦΜ δεν το έστειλαν. Για να μη γίνουν ρεζίλι τελικά, έστειλαν μια λίστα με 20 ΑΦΜ εκ των οποίων τα 19 είχαν ελεγχθεί τις προηγούμενες φορές. Το ένα που απέμενε για έλεγχο ήταν το ΑΦΜ Καραμπάση Μαρία (με κωδικό 23183), δηλαδή της συζύγου μου. Αυτά είναι τα έργα των υφιστάμενων σας κ. Αντιπρόεδρε και τα αφήνω στη κρίση σας (σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας που μας εστάλη με email στις 25-5-2015). Αίτημά μας να ελεγχθούν και άλλοι κωδικοί εφόσον γινόταν επιτόπιος, δεν έγινε αποδεκτό, ενώ ήταν νόμιμη ενέργεια.

Ο Γολγοθάς συνεχίστηκε και το έτος 2013 με νεότερα προβλήματα καθώς και με τον κωδικό 59100 (Μη ταυτοποιημένο αγροτεμάχιο από χωρικό έλεγχο).

Σε απάντηση αιτήματος μας για το έτος 2013 από τη ΔΑΟΚ Λακωνίας στις 21-12-2016 ενημερωθήκαμε ότι υπεβλήθησαν 101 ενστάσεις, εκ των οποίων 25 εγκρίθηκαν, 23 απορρίφθηκαν και 53 που σχετίζονταν με τη μηχανογραφική εφαρμογή, ήταν πάλι άνευ αντικειμένου.

Χαρακτηριστικό του τι επικρατούσε (φαίνεται από τις ημερομηνίες), ενστάσεις έτους 2012 στις 2-7-2015 και ενστάσεις 2013 στις 9-1-2017, δηλαδή διαφορά δεκαέξι μήνες μετά. Το έγγραφο απάντηση με αριθ. πρωτ. 339339/47805/9-1-2017 για τις ενστάσεις του 2013 είχε συνημμένο το υπ. αρίθμ. 601/39748/31-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΑΑΤ. Τώρα γιατί συνέβαιναν όλα αυτά και πολλά άλλα κανείς δεν απαντούσε εκτός και αν τα θεωρείτε φυσιολογικά. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, οι διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα για τους αποκλεισμούς και τις ποινές που επέβαλαν αδίκως όσοι χειρίζονταν το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτηρίσαμε «εφιάλτη». Τι απαντούσε η υπηρεσία σας για όλα τα ανωτέρω με έγγραφο του κ. Μαχλέρα στις 3-4-2015, με το υπ. αρίθμ. 36888/3-4-2015 έγγραφό της; «Λάθη που αφορούν τον «τύπο καλλιέργειας», δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «προφανή»». Μήπως μπορείτε να μας πείτε τα λάθη που αφορούν τον διαφορετικό τύπο καλλιέργειας; Αυτά είναι προσπάθειες αποπροσανατολισμού κι χωρίς λογική όλα γελοία γιατί ο τύπος καλλιέργειας είναι ένας και μοναδικός, η ελαιοκομία!!!

Σε αρκετά σημεία κ. Αντιπρόεδρε, η επιστολή σας (απευθύνομαι σε εσάς λόγω του ότι την υπογράφετε), δείχνει ότι απευθύνεται σε άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, μη νοήμονες. Αυτό μέχρι τώρα έχει γίνει κατ’ εξακολούθηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζεται ως τώρα. Τέτοιου είδους «παιχνιδάκια» είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτα, δηλαδή: α) να μας λέτε ότι «γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, τα στοιχεία των ελέγχων έχουν λάβει υπόψη τα δεδομένα άλλων μηχανογραφικών βάσεων όπως του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)» (ενώ στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα), β) χρησιμοποιείτε τον όρο στοιχεία «στοιχεία που δηλώθηκαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ)», ενώ πλέον αυτή αποκαλείται ΟΣΔΕ (ΕΚ 73/2009, Κεφ. 4, άρθρο 14-15). Έχει και άλλα σημεία παραπλανητικά που θα περιγράψω στη συνέχεια.

Επιπρόσθετα, στην ΚΥΑ 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ Β 2366), άρθρο 4, παρ. 6, που διέπει το πρόγραμμα, αναφέρει:

ΟΡΙΣΜΟΙ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΑΕ): ως Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης θεωρείτε η αίτηση που υποβάλλεται για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΚ 73/2009. Εδώ θα αναφέρω ότι δυνάμει Κεφ. 4 του ΕΚ 73/2009, άρθρο 14, θεσπίστηκε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (εφεξής καλούμενο «Ολοκληρωμένο Σύστημα»). Στο άρθρο 15 του ίδιου κανονισμού ΕΚ 73/2009 αναφέρει: «Στοιχεία του ΟΣΔΕ ή του «Ολοκληρωμένου Συστήματος», περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων, β) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίου (ΣΑΑ), γ) Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, δ) Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, ε) Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου, στ) Ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Όλα αυτά είναι μέσα στο ΟΣΔΕ. Το Σύστημα προσδιορισμού καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, επιτρέπει την άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα προηγούμενα τέσσερα συνεχόμενα ημερολογιακά έτη (ΕΚ 73/2009). Ακόμα και στον ΕΚ 1306/2013, άρθρο 71, παρ. 1 και 2, ειδικά στην παράγραφο 2 αναφέρει τα ίδια, δηλαδή στα δεδομένα που αφορούν τα προηγούμενα τέσσερα διαδοχικά ημερολογιακά έτη. Ούτε εδώ εφαρμόσθηκε η νομοθεσία, με αποτέλεσμα κάποιοι να ζημιωθούν, κάποιοι να ωφεληθούν με τα δικαιώματα, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Οφείλατε να λάβετε υπόψη σας δεδομένα για δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης από το 2005 έως το 2013. Δεν το κάνατε, για τους λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε!!!

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013 (Βιολογική Γεωργία).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ως αίτηση πληρωμής, θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για την χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές αρχές (δηλαδή δικαιούχος βιολογικής γεωργίας).

Αυτοί είναι οι ορισμοί βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όλα τα άλλα είναι για παραπλάνηση και αποπροσανατολισμό.

Στο διάστημα αυτό, υπήρχαν καταγγελίες και διαμαρτυρίες για τα προβλήματα και τα λάθη από διάφορες αιτίες, είτε από λάθη στο ΣΠΔ από τους γεωπόνους συμβούλους, είτε από τις ΔΑΟΚ, είτε από λανθασμένη καταγραφή και καταχώρηση του εντύπου επιτόπιου ελέγχου, είτε ακόμη γιατί δεν υπήρχε άδεια παρέκκλισης για δενδρώδεις καλλιέργειες.

Καταγγελία του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στον Αγρότυπο στις 2/10/2017, λέει χαρακτηριστικά και συνοπτικά «Όλα έχουν πάει στραβά από την αρχή μέχρι το τέλος»«Μηδενίζονται εκτάσεις και απορρίπτονται αγροτεμάχια με αιτιολογία τους γεωχωρικούς ελέγχους»«Η σχεδίαση της ΑΕΕ του 2013 με την ΑΕΕ του 2012 δεν ταυτίζεται. Η σχεδίαση δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των αγροτών (υπόδειξη αγροτεμαχίων μέσα από δορυφορικές φωτογραφίες για αναγνώριση – ταυτοποίηση)».

Ακόμα και καταγγελία του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ στις 24/1/2013 στη σελίδα olivenews.gr με θέμα «Ανάθεση σε ιδιώτες των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ», μιλάει για στοιχεία που αφορούναιτήσεις, τις πληρωμές και το χαρτογραφικό υπόβαθρο των αγροτεμαχίων των Ελλήνων αγροτών που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών. Εάν δε, γίνει αυτόθα απαλλάξει τους αγρότες από καθημερινή ταλαιπωρία. Σαφής αναγνώριση του τι γινόταν με το σύστημα!

Επίσης στις 11-12-2015  με το υπ. αρίθμ. 1915/112657 έγγραφο (που απευθυνόταν σε συνάδελφο από τη Κομοτηνή), η Δ/νση Χωροταξίας και συγκεκριμένα ο τότε προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ. Δημήτριος Δάβαρης – Γεωπόνος, έγραφε «Εντούτις, και σε ότι αφορά το θέμα της αίτησης σας, που είναι η απόρριψη όλων των αγροτεμαχίων με τον κωδικό 59100 «Μη ταυτοποιημένο αγροτεμάχιο από χωρικό έλεγχο» και επειδή ο λόγος αυτός απαντάται σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων και σε διάφορες περιοχές της χώρας,  λόγω προβλημάτων στη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, άποψη της υπηρεσίας μας είναι προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη παραγωγών στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησηςαλλά και για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ο έλεγχος πληρωμής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε επιτοπίως, είτε με τηλεπισκόπηση καθώς αφορά σε μόνιμες καλλιέργειες σε συγκεκριμένες περιοχές».  Η αίτηση αυτή όχι μόνο δεν δικαιώθηκε, αλλά καταδίκασε ακόμα 30 συναδέλφους, βάζοντας και πρόστιμο 2.000,00 ευρώ για ψευδή δήλωση, το οποίο ανακαλέστηκε μετά την κατακραυγή. Το θέμα αυτό αφορούσε τη ΔΑΟΚ Κομοτηνής.

Όσον αφορά το έγγραφο εργασίας, που συχνά επικαλείσθε, με αριθμ. AGR 49533/2002 σχετικά με τα «προφανή λάθη», στο περιεχόμενό του αναφέρει «το ανωτέρω έγγραφο όπως αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο της εισαγωγής αποτελεί παροχή γνώμης των υπηρεσιών της Ε. Επιτροπής για την αντιμετώπιση περιπτώσεων «προφανών λαθών» και στόχος είναι να παράσχει μόνο γενικές κατευθύνσεις, χωρίς να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Επιπλέον αναφέρεται ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσει για το προφανές λάθος στο πλαίσιο όλων των διαθέσιμων γεγονότων και περιστάσεων για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση.  Τέλος αναφέρεται ότι ένα λάθος μπορεί να θεωρηθεί ως προφανές ακόμα και αν έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ενίσχυση».  Αυτά έγραφε στις 23-12-2015 με το αρίθμ. πρωτ. 2025/122014 έγγραφο ο τότε προϊστάμενος της  Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΑΑΤ κ. Δάβαρης Δημήτρης-Γεωπόνος, απαντώντας στη ΔΑΟΚ Σερρών, τους συναδέλφους, την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Σερρών και την εταιρεία Γεωτεχνική. Δυστυχώς για το έτος 2012, κόπηκαν 70 άτομα στις Σέρρες, αλλά το 2013 και μέχρι το τέλος του προγράμματος, χωρίς να αλλάξει τίποτα, πληρώθηκαν χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις και με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρατηρείται ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΑΑΤ και του Γραφείου του Υπουργού, οι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ παρέμεναν αρνητικοί σε κάθε πρόταση για τους δικούς τους λόγους.

Να σας θυμίσω επίσης, την αναφορά – καταπέλτης της ΔΑΟ Πελοποννήου στις 27-10-2016 με αριθμ πρωτ. 279820/62758 όπου περιγράφει τα προβλήματα του προγράμματος όπως χαρακτηριστικά για το θέμα      της χωρικής ταυτοποίησης αναφέρει «Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαιολογία για την μη αξιοπιστία του Ολοκληρωμένου Συστήματος ευθύνονται οι παραγωγοί που υπέδειξαν εσφαλμένα τα κτήματά τους, είναι πλέον παιδαριώδης και αφελής». Αξίζει να το διαβάσετε για μία ακόμη φορά, το έγγραφο σας είχε κοινοποιηθεί.

Αυτά όλα εξακολουθείτε να τα αγνοείτε, τα είχαμε επισημάνει και πριν, μαζί με αρκετά άλλα, χωρίς να αναλαμβάνετε κάποια ευθύνη. Όμως, προκλητικά αγνοείτε, και το λέμε για πρώτη φορά, τα λάθη και τις ευθύνες των Γεωπόνων Συμβούλων – Μελετητών. Τα όποια λάθη όσων έχουν γίνει (ασφαλώς και δεν είναι όλοι) τα καταλογίζετε και αυτά στους αγρότες και όλοι οι άλλοι είναι στο απυρόβλητο. Πόσοι από τους αγρότες γνώριζαν για το ΣΠΔ, τις δηλώσεις εφαρμογής και όλα τα σχετικά; Πόσοι ήξεραν για τα λάθη στα γεωχωρικά; Ποιος ο ρόλος του Γεωπόνου Συμβούλου – Μελετητή όλα αυτά τα χρόνια; Τηρήθηκε και πώς;;; Ο επιστημονικός εννοώ!!! Τηρήθηκε και πως;;; Ακόμα και στη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο, αγνοείτε προκλητικά και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του έτερου συμβαλλόμενου, που είναι το Υπουργείο. Επίσης, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιοι έδιναν εντολές με ταemail που έφεραν την ένδειξη «Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογής Γεωργο-περιβαλλοντικών Ενισχύσεων», τα οποία ήταν ανυπόγραφα και χωρίς πρωτόκολλα.

Όσο δε αφορά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον κ. Χόγκαν, γράφετε στην επιστολή σας τα μισά. Ασφαλώς και λέει ότι «δεν υφίσταται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ» αλλά συνεχίζει ότι είναι θέμα των Ελληνικών Αρχών, μας προτρέπει να προσφύγουμε στην OLAF, ενώ για τα ίδια θέματα η Επιτροπή Αναφορών έκρινε την καταγγελία μας παραδεκτή και εξετάζεται. Εμείς υπενθυμίσαμε στους κ.κ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον ισχυρισμό τους ότι δεν έχει προβλεφθεί χρονικό όριο καταβολής των ενισχύσεων, ότι και η Κοινοτική και η Εθνική Νομοθεσία αναφέρουν ότι «οι Ενισχύσεις καταβάλλονται κατ’ έτος ή  ετησίως». Άρα υπάρχει χρονικό όριο. Επιπλέον, στις 6-10-2015 με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 18483 έγγραφό της ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Β’ του ΥΠΑΑΤ, προς όλες τις ΔΑΟΚ της Επικράτειας με θέμα «Πληρωμές Γεωργο-περιβαλλοντικών Δράσεων» έγραφε ότι οι πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 1 του Εκ 1306/2013 πραγματοποιούνται από 1η Δεκεμβρίου έως 30η Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (δηλαδή κατ’ έτος ή αλλιώς ετησίως) ή σε δύο δόσεις εντός της προθεσμίας αυτής. Το έγγραφο αυτό είχε υπογραφή από την Προϊσταμένη της ΕΥΕ ΠΑΑ κ. Π. Πυριοβόλη και ουδέποτε ανακλήθηκε.

Ο ισχυρισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό δεν ισχύει και θα εφαρμοσθεί από το 2018, αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά το  άρθρο 67 παρ. 2 του ΕΚ 1306/2013, δηλαδή το άρθρο 29 του ΕΚ 1305/2013 Βιολογική Γεωργία ΠΑΑ 2014-2020Η δική μας περίπτωση αφορούσε την στήριξη για το ΠΑΑ 2007-2013 Βιολογική Γεωργία Μέτρο 2.1.4 Δράση 1.1.

Πριν προχωρήσουμε στις καταστάσεις του 2016, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν οι καταστάσεις των ετών 2014 και 2015, τις οποίες προσπερνάτε ελαφρά τη καρδία. Υπάρχουν ευθύνες και οφείλετε εξηγήσεις.

Ι) Οι απορριπτόμενοι για το έτος 2014 ανέρχονται σε 74 άτομα. Από αυτούς 33 άτομα έχουν κωδικό ποινής 23120 (Διαφορά μεταξύ 20% και 50%), 19 άτομα με κωδικό ποινής 23121 (Διαφορά >50%), 11 άτομα με κωδικό απόρριψης25028 (Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων). Επίσης 17 άτομα με κωδικούς 23120 ή 23121 (κάποιοι και με τους δύο μαζί) πληρώθηκαν απευθείας και παράνομα. Δείτε ξανά την από 19/01/2018 επιστολή μας με θέμα «Αίτημα παρέμβασης για την αποκατάσταση των αδικιών εις βάρος των Βιοκαλλιεργητών».

ΙΙ) Οι απορριπτόμενοι για το έτος 2015 σύμφωνα με την 1η κατάσταση, ανέρχονται σε 59 άτομα (ημερομηνία ανάρτησης 24-11-2017). Στις 24-11-2017 είχαμε 29 άτομα με «Μη ύπαρξη βεβαίωσης ΕΚ 834/2007», 10 άτομα με κωδικόαπόρριψης 25028 (Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων), 17 άτομα με κωδικό ποινής 23120 ή 23121 -κάποιοι και με τους δύο κωδικούς μαζί-, 15 με τον κωδικό απόρριψης 23180 (Μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής). Οι εν λόγω καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν στις 24-11-2017 ανακλήθηκαν και 5 μέρες μετά, στις 29-11-2017 αναρτήθηκαν εκ νέου άλλες με 26 απορριπτόμενους αντί των 59 αρχικών. Αλήθεια, τι συνέβη;;; Στις νέες καταστάσεις έχουμε 5 άτομα χωρίς βεβαίωση του ΕΚ 834/2007, ενώ αρχικά ήταν 293 άτομα με κωδικό απόρριψης 25028 (Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων) ενώ αρχικά ήταν 102 άτομα με κωδικό απόρριψης 23180 (Μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής), ενώ αρχικά ήταν 15 άτομα15 άτομα με κωδικό ποινής 23120 και 23121 ή και τους δύο μαζί, ενώ αρχικά ήταν 17 άτομα. Επιπλέον άλλα 7 άτομα με τους κωδικούς ποινής 23120 ή 23121 ή και με τους δύο μαζί πληρώθηκαν απευθείας και πάλι παράνομα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει τις αντιρρήσεις μας κατά πόσον τα ανωτέρω ευρήματα είναι σωστά και νόμιμα, και εάν διαπιστώθηκαν μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Για το έτος 2014 εκκρεμούν αιτήσεις θεραπείας, για δε το έτος 2015 εκκρεμούν όλες οι ενστάσεις αδικαιολόγητα για τη Λακωνία. Για όλα τα ανωτέρω ζητάμε απαντήσεις, όπως και στο από 19-01-2018 έγγραφό μας, που ουδέποτε απαντήσατε.

Τέλος, πηγαίνοντας στο σήμερα και στις καταστάσεις του έτους 2016, για πρώτη φορά παραδέχεσθε ότι τα ευρήματα κωδικός 23120 (Διαφορά μεταξύ 20% και 50%) και κωδικός 23121 (διαφορά>50%) επιφέρουν μηδενισμό πληρωμής, γιατί είναι ευρήματα ομάδας καλλιέργειας (θα προσθέσω έχουν σχέση με το σύνολο της έκτασης, το οποίο προκλητικά δεν γράφετε)Στις αρχικές καταστάσεις δικαιούχων (ΥΑ 692/36422/18-03-2014), πουθενά δεν διευκρινίζεται πόση είναι η έκταση της διαφορετικής ομάδας καλλιέργειας, εάν και εφόσον υφίσταται. Επίσης δεν αναφέρεται ούτε στις καταστάσεις πληρωμών ή απορριπτομένων, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται για λόγους διαφάνειας και επειδή είχαν και διαφορετική τιμή ενίσχυσης.  Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, τα άτομα με μείωση της έκτασης από 20% έως 50% είναι 30 και με μείωση >50% είναι 31 άτομα. Και εδώ προκλητικά δεν γράφετε τους κωδικούς που αντιστοιχούν στη κάθε παράβαση καθώς και τον κωδικό που αφορά τον γεωχωρικό έλεγχο.

Σας ενημερώνουμε ότι στις καταστάσεις απορριπτομένων που δημοσιεύτηκαν, με το εύρημα 23120 μείωση της έκτασης 20% έως 50% είναι 21 άτομα και όχι 30, για δε το εύρημα 23121 μείωση >50% είναι 23 άτομα και όχι 31, ως ισχυρίζεσθε.Προκύπτει λοιπόν μια συνολική διαφορά 17 ατόμων, τα οποία δυστυχώς για εσάς πληρώθηκαν απευθείας μέσα από τις καταστάσεις πληρωμών, όταν εσείς οι ίδιοι γράφατε ότι τα ευρήματα αυτά επιφέρουν μηδενισμό πληρωμής! Πανηγυρικά επιβεβαιώσατε τις καταγγελίες μας για μη σύννομες ενέργειες και για τη μη τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Εκτός των ανωτέρω, μιλάτε για 11 άτομα και 3 άτομα ακόμη που έχουν υποστεί μηδενισμό της προσδιορισθείσας έκτασης λόγω γεωχωρικού ελέγχου. Αυτό ακούγεται δημόσια για πρώτη φορά. Καταρχάς ούτε εδώ δεν τολμάτε να αναφέρετε τον κωδικό του ευρήματος, που δεν είναι άλλος από τον κωδικό απόρριψης 59100 (Μη ταυτοποιημένο αγροτεμάχιο από χωρικό έλεγχο), κωδικός-λαιμητόμος χωρίς εξηγήσεις για πολλούς συναδέλφους έως σήμερα. Στις καταστάσεις του 2016 (Απορριπτόμενοι), όπως μας λέτε λόγω μηδενισμού προσδιορισθείσας έκτασης, μηδενίζονται 11 παραγωγοί. Λοιπόν, τον κωδικό αυτόν, τον 59100, τον έχουν οι 78 από τους 81 απορριπτόμενους. Επίσης, στις καταστάσεις των δικαιούχων που πληρώθηκαν ήδη, από τους 405 έχουν τον κωδικό «59100» 370 άτομα. Να μας πείτε τι συμβαίνει και ποια είναι η αλήθεια. Πώς προκύπτει αυτός ο κωδικός και γιατί δεν εμφανίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα; Εκτός αυτού, εμφανίσθηκε στις καταστάσεις δικαιούχων πληρωμής, χωρίς να απορρίπτονται, και ο κωδικός 23118 «απόρριψη» (Διαφορά μεγαλύτερη από 2Ηα) σε σύνολο 8 ατόμων, δηλαδή μείωση της εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 2Ha ή 20 στρέμματα χωρίς να αναφέρεται έως πιο όριο!! Εμείς λέμε ότι η μείωση να υπερβαίνει και τα 5Ha ή τα 50 στρέμματα;;;; Διευκρινίστε το, γιατί ούτε εδώ υπάρχει διαφάνεια. Επίσης, ο κωδικός που εμφανίζεται στις καταστάσεις συνολικά σε μεγάλο ποσοστό, είναι ο κωδικός ποινής 25063 «ποινή» (Ποινή εξαιτίας διαφοράς>2Ha ή διαφορά>3%) ενώ στην ΚΥΑ γράφει (Ποινή εξαιτίας διαφοράς>2Ha ή διαφορά>3% και η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης). Γιατί δεν γράφεται ολόκληρος ο προσδιορισμός που αναφέρεται στην ΚΥΑ; Ούτε εδώ διαφάνεια!

Ειδικά για τον κωδικό 59100, παρότι έχουμε ρωτήσει επανειλημμένως όλους τους αρμόδιους ακόμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανείς δεν απαντούσε. Είναι η πρώτη φορά που μας λέτε ότι ο κωδικός αυτός επιφέρει μηδενισμό της προσδιορισθείσας έκτασης λόγω γεωχωρικού ελέγχου. Άλλη μια επιβεβαίωση των όσων έχουμε καταγγείλει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, παρεβλέπετο ή δεν εμφανιζόταν λόγω τεχνητής λύσης. Για δε τον κωδικό 25028 «απόρριψη» (Μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων), για τον οποίο είχατε αρνηθεί επιτόπιο έλεγχο και το 2012 και 2013, εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στις καταστάσεις (παίζοντας και αυτός παιχνίδι), ακόμα και σήμερα στις καταστάσεις των δικαιούχων σε 20 άτομα που ήδη πληρώθηκαν, ενώ άλλοι για τον ίδιο κωδικό απορρίφθηκαν! Οι δε Γεωπόνοι Σύμβουλοι – Μελετητές που είχαν όλους τους συναδέλφους πελάτες, τι έχουν να πουν για όλα τα προαναφερόμενα; Πώς δικαιολογούν όλα όσα μύρια γινόντουσαν; Ήρθε η ώρα να μιλήσουν τώρα!

Κατακερματισμός αγροτεμαχίων μονομερώς, χωρίς τη συναίνεσή μας, παράνομα με αποτέλεσμα να απορρίπτετε δικαιούχους ή να βάζετε ποινές. Δε λέτε κουβέντα, το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα και οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις. Καμία Εθνική η Κοινοτική Νομοθεσία δεν το προβλέπει. Είναι δικό σας δημιούργημα ο κατακερματισμός των αγροτεμαχίων. Επιπροσθέτως, στις 30-12-2016 η ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας, ενημέρωνε γράφοντας «Οι κυρώσεις ή απορρίψεις που εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμών, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ασυμφωνία δήλωσης εφαρμογής και αίτησης πληρωμής. Συγκεκριμένα ο τεμαχισμός των αγροτεμαχίων, οδήγησε αγροτεμάχια με έκταση <1 στρέμμα (μικρότερη από ένα στρέμμα) τα οποία απορρίπτονται, αν και είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα ίσχυε αυτό. Με την πρόσθεση γραμμών σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γινόταν αντιστοίχιση των αγροτεμαχίων του ΣΠΔ με το άθροισμα της έκτασης των επιμέρους γραμμών, το οποίο δεν ισχύει. Η έκταση των επιμέρους γραμμών δεν θα επηρέαζε την πληρωμή, μας είχαν διαβεβαιώσει σε ενημέρωση στην Αθήνα. Αντίθετα συγκρίνεται η έκταση της «κάθε γραμμής» με την έκταση του κάθε τεμαχισμένου αγροτεμαχίου σαν ξεχωριστό αγροτεμάχιο, υπολογίζεται η μικρότερη έκταση και αν υπολείπεται η συνολική έκταση, υπόκεινται σε ποινέςΕπομένως, λόγω του πολυτεμαχισμού εξαιτίας της ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου και σε πολλές περιπτώσεις η πρόσθεση γραμμών με εκτάσεις διαφορετικές από την αίτηση πληρωμής επέβαλε το μεγαλύτερο κομμάτι ποινών»Αυτή η αναφορά αφορούσε την εξέταση ενστάσεων 2014.

Για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τελικό έλεγχο για τις καταστάσεις πληρωμών τον έχετε εσείς. Διαβάστε το εγχειρίδιό σας προσεκτικά. Παλαιότερα, όταν βρίσκατε λάθος σε μερικούς δικαιούχους, επιστρέφατε πίσω όλες τις καταστάσεις για διόρθωση. Σε συνάδελφο που σας επισκέφθηκε πρόσφατα στη Δομοκού 5, όταν σας ρώτησε γιατί τον κόψατε, απαντήσατε ότι τον έκοψε η ΔΑΟΚ και ότι εσείς μόνο πληρώνετε!!!! Τον στείλατε στη ΔΑΟΚ να διαμαρτυρηθεί. Ακόμα και το δικό σας εγχειρίδιο διαψεύδετε!!! Η τελική ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας όσον αφορά την επιλεξιμότητα και τις πληρωμές.

Συμπερασματικά, αυτά που έχουμε αναφέρει, μόνο στη Λακωνία συμβαίνουν σε αυτό το βαθμό, οι μηδενικές πληρωμές είναι σε ποσοστό μεγάλο, τα χρήματα που έχουν χαθεί ξεπερνούν τα 2 εκ. ευρώ (καμία σχέση με τους άλλους Νόμους)ποτέ δεν ζητήσαμε ειδική μεταχείριση αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε όλα αυτά. Με όσα έχουν συμβεί, θα έπρεπε λόγω αυξημένου κινδύνου να πάτε σε ποσοστό 100% των επιτοπίων ελέγχων όπως ορίζει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Στις δε αιτήσεις πληρωμής που διαπιστώνατε παρατυπίες (και εφόσον τα ευρήματα ήταν σωστά), οφείλατε να ενημερώσετε τους δικαιούχους και να επιστρέφατε τις αιτήσεις για διόρθωση. Ούτε αυτό το κάνατε!

Θα μπορούσα να γράψω άλλα τόσα αλλά σταματάω εδώ. Μερικές τελευταίες διευκρινήσεις αιτούμαστε:

Α) Μπορείτε να μας πείτε σε ποια νομοθεσία Εθνική ή Κοινοτική γράφει «Στο ΟΣΔΕ, δεν αποτυπώνονται τα κτηματολογικά γεωτεμάχια αλλά οι επιλέξιμες εκτάσεις βάση των αγρονομικών τους χαρακτηριστικών και εξαιρουμένων όλων των μη επιλέξιμων τμημάτων»; Θα ρωτήσουμε και τους Ευρωπαίους για αυτό.

Β) Σε ποιο σημείο της παραγράφου 3.7.3.1. της Εγκυκλίου σας γράφει «η αναγραφή του ΑΤΑΚ στα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια είναι προαιρετική και εφόσον υπάρχει στο έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το σχετικό πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται»; Εμείς θα προσθέσουμε ότι το απαιτούσατε ακόμα και αν δεν υπήρχε με «πλασματικό» για την ενεργοποίηση της δήλωσης, διαφορετικά δεν είχε επιδότηση, κατόπιν προφορικής εντολής προς αποφυγή ευθυνών και λειτουργώντας εκβιαστικά! Επ’ αυτού περιμένουμε απάντηση και από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Για το δεύτερο σκέλος της επιστολής σας, θα σας παρότρυνα να διαβάσετε ξανά την επιστολή μου προσεκτικά με θέμα «ΑΤΑΚ. Παραποιήσεις και όμορα στο ίδιο καζάνι» με ημερομηνία 13/7/2018 και ειδικά τις παραποιήσεις που σας καταλογίζουμε. Μια φράση αλλάζει όλο το νόημα. Εμείς άλλα σας ρωτάμε και εσείς απαντάτε άλλα για να θολώνετε τα νερά. Απάντηση για την 2η παράγραφο του σημείου 7, γιατί δεν δίνετε; Δείτε την προσεκτικά και εφόσον επιμένετε θα απαντήσω. Ο ισχυρισμός σας για ίση και αδιαφανή μεταχείριση δεν συνάδει με τα όσα έχουν γίνει. Το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι απρόσωποκάποιοι του δίνουν εντολές, κάποιοι το χειρίζονται, κάποιοι δίνουν δεδομένα όπως αυτοί θέλουν και αυτοί οι κάποιοι οφείλουν τα λάθη να τα διορθώνουν και να μην τα εφαρμόζουν ελαφρά τη καρδία, και να μην τα φορτώνουν όλα στους δικαιούχους αγρότες.

Κλείνοντας, προς το παρόν σας αναφέρω ότι ζήτησα από την πύλη ΟΣΔΕ για το έτος 2018 και σας απέστειλε email στις 4 Ιουνίου, λέγοντας ότι «παραγωγός μας έχει εκφράσει την αντίθεσή του ως προς τον κατακερματισμό του αγροτεμαχίου του» δίνοντάς σας τα στοιχεία παραγωγού αλλά και τα δικά μου. Είχαμε ζητήσει να υποβάλλουμε το ΟΣΔΕ 2018, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, θέλοντας ενημέρωση πως μπορεί να κατατεθεί ή να επισυναφθεί σχετικό σημείωμα, διότι και τα προηγούμενα χρόνια το αρνιόσασταν επιτακτικά. Ζητήσαμε έγγραφη απάντηση, αλλά δεν δόθηκε καμία μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου. Επικοινώνησα τηλεφωνικά την ίδια ημέρα 8 Ιουνίου με την κ. Τσουμπλέκα, της εξήγησα τι ήθελα, μου δήλωσε αναρμόδια, με παρέπεμψε στην κ. Καρ…… δίνοντάς μου το τηλέφωνό της, αλλά και εκείνη δήλωσε αναρμόδια και με παρέπεμψε στην κ. Μπ…….  δίνοντάς μου το τηλέφωνό της, αλλά και εκείνη δήλωσε αναρμόδια και με παρέπεμψε στο γραφείο σας , όπου μίλησα με την κ. Σ……, αλλά και αυτή δήλωσε αναρμόδια και έκλεισε το τηλέφωνο ενημερώνοντάς με ότι θα σας καλέσει ο Αντιπρόεδρος κ. Αποστολάκης μόλις είναι εύκαιρος. Μέχρι σήμερα, κανείς δε με πήρε τηλέφωνο. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με κούριερ με τα όσα θέλαμε να γράψουμε και εσείς αρνηθήκατε, και πρωτοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στις 22 Ιουνίου 2018 με το υπ. αρίθμ. 47757. Αυτό έγινε κατόπιν προτροπής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Από την αρχή σκοπός και επιδίωξή μας ήταν η δικαίωση των συναδέλφων και τίποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο γράφεται αποσκοπεί στην υπονόμευση των προσπαθειών μας και την παραποίηση της αλήθειας.

Ουδέποτε μέχρι σήμερα αναγνωρίσατε λάθη και εάν το είχατε κάνει θα είχαν λυθεί αρκετά προβλήματα, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Σπάρτη, 14/08/2018 

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας

Ο ΠρόεδροςΚαραμπάσης Δημήτρης