Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας στον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των πληττόμενων από την κρίση του κορωνοϊού προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, αυτών που εντάσσονται στις πληττόμενες, αλλά και των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών.

Στις σοβαρές και απαραίτητες αυτές ρυθμίσεις δεν εντάσσονται τα μέλη των εταιριών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) που καλούνται ως φυσικά πρόσωπα να καταβά-λουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κανονικά, παρόλο που το εισόδημά τους εξαρτάται από τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Έχοντας την πεποίθηση πως το γεγονός αυτό έχει διαφύγει των σχετικών ρυθμίσεων, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα, ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην κατηγορία αυτή των επαγγελματιών.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ