Ευχαριστήρια επιστολή από ασφαλισμένο προς την ΔΙΚΛΙΣ

Μέγιστη τιμή για μια επιχείρηση όταν ένας ευχαριστημένος πελάτης της εκδηλώνει με τέτοιο τρόπο την ικανοποίησή του.

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Πάραυτα  η κάθε επιχείρηση με χειρονομίες σαν αυτή, χρεώνεται μελλοντικά με περισσότερη ευθύνη και υποχρεούται να γίνεται καλύτερη, να εξελίσσεται αλλά και να είναι περισσότερο αποτελεσματική και χρήσιμη.