Η διανομή ροδάκινων στον Δήμο Σπάρτης ολοκληρώθηκε

Ο Δήμος Σπάρτης στο  πλαίσιο  στήριξης  ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προέβη στη διανομή  20 τόνων ροδάκινων από το Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε:

  • Για τους ωφελούμενους του Βοήθεια στο Σπίτι των Δημοτικών Ενοτήτων Φάριδος, Οινούντος, Θεραπνών, Πελλάνας και Καρυών από Τρίτη 1 Αυγούστου έως Πέμπτη  Αυγούστου 2017.

  • Για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ και του κοινωνικού παντοπωλείου από Τετάρτη 2 Αυγούστου έως Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

Ο Δήμος Σπάρτης με αίσθημα ευθύνης  συνεχίζει τη δωρεάν διανομή φρούτων σε ανθρώπους, που βιώνουν εντονότερα τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Προτεραιότητά μας η αρωγή, η ανακούφιση και η κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ