Η ΕΛΜΕ Λακωνιας για την χωροταξικη κατανομη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Κοινοποιήθηκε η απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας για τη χωροταξική κατανομή του μαθητικού δυναμικού της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της πόλης της Σπάρτης και του Νομού.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λακωνίας εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις και τη διαφωνία του για αυτή την απόφαση που αφορά τη χωροταξική κατανομή των μαθητών στα σχολεία της πόλης.
Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ξεχωριστή μεταχείριση και διάκριση του ιδιωτικού Δημοτικού της πόλης σε σχέση με τα δημόσια σχολεία κατά παράβαση της νομοθεσίας που ορίζει ότι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων των αστικών κέντρων εγγράφονται στο πλησιέστερο Γυμνάσιο της κατοικίας τους.
Με αυτήν την κατανομή των μαθητών δεν εξασφαλίζεται η λειτουργία των σχολείων της πόλης με ελάχιστο αριθμό τα τρία (3) τμήματα ανά τάξη για όλα τα σχολεία, ως μια ελάχιστη βάση για την ισοκατανομή των μαθητών, την ορθολογικότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ποιοτικότερη παροχή του εκπαιδευτικού έργου.
Αντίθετα, θεωρούμε ότι η νέα χωροταξική κατανομή:
Πιθανόν να δυσκολέψει την ανάπτυξη των ομάδων προσανατολισμού στα Λύκεια, με τον υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό μαθητών σε αυτές.
Θα δημιουργήσει μεγάλο κύμα μετεγγραφών τον Σεπτέμβριο από σχολείο σε σχολείο, με αποτέλεσμα τη δυσκολία οργάνωσης του προγράμματος και του προσωπικού, καθώς μαθητές θα μετακινούνται πολύ μακρύτερα από το πλησιέστερο προς την κατοικία τους σχολείο (π.χ. όσοι μαθητές κατοικούν στο κενοτάφιο του Λεωνίδα με τη νέα χωροταξική κατανομή θα πηγαίνουν στο 2ο Γυμνάσιο Λύκειο και όχι στο 4ο-3ο Γυμνάσιο Λύκειο).
Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η χωροταξική κατανομή θα δημιουργήσει ανισοκατανομή του μαθητικού δυναμικού στην πόλη και θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.
Καλούμε την Δ.Δ.Ε. Λακωνίας:
Να μοιράσει τους μαθητές του ιδιωτικού Δημοτικού σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα δημόσια σχολεία, δηλαδή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.
Να εξασφαλίσει τον ελάχιστο αριθμό τριών (3) τμημάτων στα Λύκεια της πόλης και να μην περιμένει τις μετεγγραφές του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη για την ενδεχόμενη οριστικοποίηση των τμημάτων, δημιουργώντας προβλήματα στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη διαχείριση προσωπικού λόγω της δημιουργίας νέων τμημάτων ή των προβλημάτων μεγάλου αριθμού μαθητών στο τμήμα σε σχέση με άλλο σχολείο που θα έχει λιγότερους μαθητές ανά τμήμα.
Να εξασφαλίσει προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν, τουλάχιστον στα Λύκεια της πόλης, ολιγομελείς ομάδες προσανατολισμού που δεν θα λειτουργήσουν εξ αιτίας της ανισοκατανομής.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ