Η νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών.

ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ‘‘ΧΕΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ’’

Μετά την παραίτηση του κ. Χάρη Βασιλάκου από τη θέση του προέδρου της Ένωσης  Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας ΧΕΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου, με επίσης ομόφωνη απόφαση των μελών του, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμαντάκος Δημήτρης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημακόγιαννης Γιώργος

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπούρτζινου Ουρανία

ΤΑΜΙΑΣ: Μηνακάκη Μιμίκα

ΥΠΕΥΘ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ζήτη-Βλάχου Άννα

ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Τζικάκου Ελένη

ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Βεκράκος Τάσος

Το νέο Δ.Σ. ξεκινά δυναμικά  τη δραστηριότητά του, για την επίτευξη των σκοπών που αφορούν την ανάδειξη της πνευματικής δημιουργίας της Λακωνίας και των μελών της Ένωσης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Διαμαντάκος                         Ουρανία Μπούρτζινου