Η IASIS AMKE ζητά προσωπικό για τη στελέχωση δομής ψυχικής υγείας στο Νομό Λακωνίας.

Η IASIS AMKE αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση δομής ψυχικής υγείας στο Νομό Λακωνίας.

Ειδικότητες:

  • Ψυχολόγος

  • Κοινωνικός λειτουργός

  • Εργοθεραπευτής

  • Νοσηλευτής

  • Φροντιστές Υγείας (Επιμελητής προσωπικής φροντίδας/ Βοηθός εργοθεραπείας)

Για τις θέσεις ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εργοθεραπευτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση διετής εμπειρία σε παρόμοιες δομές ψυχικής υγείας.

Για τις θέσεις νοσηλευτή και φροντιστή υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 6μηνιαία εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες.

Το επιλεγμένο προσωπικό πρόκειται να στελεχώσει νέα δομή που επιδιώκει να αναπτύξει ο φορέας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα, το αντίγραφο πτυχίου τους (βεβαίωση σπουδών) καθώς και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους στο: iasisamkeglyfada@gmail.com τονίζοντας στο θέμα ότι ενδιαφέρονται για το Νομό Λακωνίας.

Αποστολή των απαραίτητων εγγράφων το αργότερο έως 5/1/2019 και ώρα 18:00.