Θέσεις εργασίας και ευκαιρία καριέρας στην Σπάρτη

Ευκαιρία καριέρας!

Από εταιρία Παραγωγής, Προβολής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ζητούνται για εργασία νέα άτομα Άντρες και Γυναίκες με όρεξη και διάθεση για να καλύψουν μόνιμες θέσεις με έδρα την Σπάρτη.

Οι θέσεις είναι για τα τμήματα

Δημοσιογραφίας

Γραμματείας

Τεχνικής επιμέλειας

Γραφιστικής  

Διαφημιστικό 

Web 

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι Δημοσιογράφοι, Παρουσιαστές, Αρθρογράφοι, Γραμματείς, Οπερατέρ, Φωτογράφοι, Γραφίστες, Διαφημιστές, Πωλητές,Web developer.

Βασικές απολαβές και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Βασικός Μισθός, Ασφάλιση, Bonus Παραγωγικότητας

Μερική ή Ολική απασχόληση, Φιλικό εργασιακό περιβάλλον, κανονικό ωράριο εργασίας, τηλεφωνική συσκευή και αριθμός για χρήση εργασίας, Δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης και εξάσκησης.

Γνώσεις – Σπουδές 

Γνώση Η/Υ Απαραίτητη.

Καλή γνώση Αγγλικών.

Σπουδές αναλόγων θέσεων θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία αναλόγων θέσεων επίσης.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την αρχή της εμπιστοσύνης, εργατικότητα, ευχάριστη διάθεση, ευχέρεια λόγου, υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, όρεξη για μάθηση και προσφορά, συντονισμό και συνεργατικότητα.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail “bestlaconias@gmail.com”

“Υπόψιν κ.Ιωάννη Παυλάκου”

Οι ενδιαφερόμενοι στην αποστολή του βιογραφικού να σημειώνουν στην αρχή την ένδειξη:

“Βιογραφικό για τη θέση…”

Για τις θέσεις “Δημοσιογράφοι, Παρουσιαστές” μαζί με το βιογραφικό απαραίτητη αποστολή και φωτογραφίας.

Μετά το πέρας της συλλογής των βιογραφικών θα αποσταλεί απαντητικό e-mail για ορισμό ημέρας και ώρας για το πρώτο στάδιο των συνεντεύξεων.