Θέσεις Σχολικού Τροχονόμου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Ανακοινώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να καταθέσουν αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά, στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, από την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

  Δρ., Μ.Α., Μ.Sc., Μ.Εd., Φώτης Πολίτης