Ιδιωτικό Πολυχρονακου “Μοναδικός γνώμονας το συμφέρον των μαθητών”

Σε απάντηση της από 13.5.2017 ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Λακωνίας, οφείλουμε να κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Η ίδια χωροταξική κατανομή, εφαρμόζεται ομοιόμορφα και συνεχώς διοικητικά, από το έτος 1981, όταν οι πρώτοι απόφοιτοί μας ενεγράφησαν στο Β’ Γυμνάσιο Σπάρτης. Σε αυτά τα 37 χρόνια, δεν παρατηρήθηκε «…δυσλειτουργία των Γυμνασίων…» της πόλης μας, «….ανορθολογική διαχείριση….» του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γυμνασίων ή «…μη ποιοτική παροχή του εκπαιδευτικού έργου….».
Οι δώδεκα απόφοιτοί μας, είναι αδύνατον «…να δυσκολέψουν την ανάπτυξη ομάδων προσανατολισμού στα Λύκεια…» (το οποίο εκφέρεται και από την ίδια την ΕΛΜΕ ως κάτι το υποθετικό και αβέβαιο), ούτε μπορεί ο αριθμός τους να προκαλέσει «…μεγάλο κύμα μετεγγραφών…», ούτε φυσικά «…προβλήματα στην λειτουργία των Γυμνασίων…». Η ιστορία των προηγούμενων 37 ετών, αποδεικνύει ότι η Δ.Δ.Ε. έχει ανταποκριθεί άριστα στα διοικητικά καθήκοντά της και δεν υπάρχει κάν μία ένδειξη, η οποία να συνηγορεί για το αντίθετο.
Επειδή επιπόλαια πραγματοποιείται αναφορά σε δήθεν «…ξεχωριστή μεταχείριση…», στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αρχή της ισότητας έχει καθιερωθεί στο Σύνταγμά μας, ως διαφοροποιητική ή αναλογική ισότητα, αφού ισότητα δικαίου δεν σημαίνει και ομοιομορφία ρύθμισης.
Κύριος άξονας ανησυχίας ή αγωνίας, κατά την μετάβαση του μαθητού από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, είναι μήπως χάσει τους συμμαθητές – φίλους, λόγω της αλλαγής. Αυτό ο φόβος δημιουργεί παράλληλα δυσκολίες στην εκπαιδευτική προσαρμογή. Η εξελικτική παιδοψυχολογία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σχολειοκεντρική κατανομή των μαθητών (αντί για τη διευθυνσιοκεντρική), αποτελεί συμφέρον του μαθητού, για τον παραπάνω λόγο.
Ήδη από το έτος 1980, ο Ακαδημαικός αείμνηστος Αριστόβουλος Μάνεσης με γνωμοδότησή του, είχε ταχθεί υπέρ των παραπάνω απόψεων, λόγω της ιδιαιτερότητας των ιδιωτικών δημοτικών σχολείων [εγγραφή μαθητών στα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία χωρίς χωροταξικούς περιορισμούς, όπως στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία], οι οποίες έγιναν αποδεκτές και από τη Διοίκηση [τότε ονομαζόταν Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων], έκτοτε συνεχώς εφαρμοζόμενες στην πλειοψηφία των Δ.Δ.Ε.
Για το επίμαχο θέμα, η τοπική Δ.Δ.Ε. εφήρμοσε την συνεχή και ομοιόμορφη διοικητική πρακτική, έχοντας ως πρώτιστο σημείο αναφοράς το συμφέρον των μαθητών και την ομαλή μετάβασή τους στο σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου, όπως και η ΕΛΜΕ Λακωνίας επιδιώκει [το συμφέρον των μαθητών].
Συνεπώς η σχολειοκεντρική κατανομή των μαθητών [η οποία αποτελεί πάγια διοικητική πρακτική], πραγματοποιείται με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, στο οποίο όλοι αποβλέπουμε, γονείς, εκπαιδευτικοί και Διοίκηση.
Σπάρτη, 17.05.2017
Με εκτίμηση
Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ
Βάννα Πολυχρονάκου