Κατασκευή κόμβου Καστορείου στο Λεύκτρο – Σπάρτη ζητούν οι κάτοικοι!

Κατασκευή κόμβου Καστορείου στην χιλιομετρική θέση περίπου 31+427 του οδικού κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή σας διαβιβάζουμε και σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας, αλλά και συνολικά του Δήμου Σπάρτης, για την κατασκευή κόμβου ή έστω ημικόμβου εσόδου – εξόδου, στην χιλιομετρική θέση περίπου 31+427 του οδικού κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης (περιοχή Καστορείου).

Η καθολικότητα του αιτήματός μας, εκφράστηκε άλλωστε και με την συγκέντρωση πλέον των πεντακοσίων (500) υπογραφών συμπολιτών μας υπέρ της υλοποίησης του έργου, οι οποίες και σας διαβιβάστηκαν με το υπ’ αριθμ. 46/18-04-2016 υπόμνημα της Τοπικής Κοινότητας Καστορείου.

Οι λόγοι που κατά τη γνώμη μας, επιβάλλουν να εξεταστεί το αίτημα για την κατασκευή του συγκεκριμένου Κόμβου, συνοψίζονται ως εξής :

  • Η ευχερής δυνατότητα από τεχνικής απόψεως της κατασκευής του έργου, αφού θα απαιτηθούν μόνο πρόσθετες εργασίες μικρής κλίμακας, καθόσον στην περιοχή υπάρχει ήδη ανισόπεδη γέφυρα και δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις.

  • Το Καστόρι ήταν έδρα του πρώην Δήμου Πελλάνας και οι υποδομές του γίνονται αποδέκτες των κατοίκων του συνόλου των Βορείων Δήμων. Στο Καστόρειο λειτουργούν Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Η κατασκευή του προτεινόμενου κόμβου θα βοηθήσει στην ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των μαθητών. Επίσης στο Καστόρειο λειτουργούν Κέντρο Υγείας, Συμβολαιογραφείο, Υποθηκοφυλακείο, υποκατάστημα ΕΛΤΑ και ΑΤΜ της Τράπεζας Eurobank. Επίσης δραστηριοποιούνται πολλές μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβανόμενης και μιας πρότυπης μονάδας παραγωγής γάλακτος.

  • Από γεωγραφικής άποψης ο συγκεκριμένος κόμβος θα ενώσει ουσιαστικά

Πάρνωνα με Ταΰγετο, δημιουργώντας νέα δεδομένα προσβασιμότητας στην περιοχή και θα συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας με την ευκολότερη προώθηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μας.

Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε να αξιολογήσετε με ιδιαίτερη ευαισθησία το δίκαιο αίτημά μας και ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας, προκειμένου, να εξευρεθεί ο τρόπος ικανοποίησης του. Θα συμβάλλεται έτσι καταλυτικά, ώστε το μεγάλο αυτό έργο, να βελτιώσει πραγματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής μας και να αποτελέσει εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστορείου

Οικονομάκης Ι. Γεώργιος