Κατασκευή ραμπών για ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου Σπάρτης

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης» προυπολογισμού 155.175,00 ευρώ