Μαζική συμμετοχή των μαθητών του Ξηροκαμπίου Λακωνίας για την Μακεδονία – Βίντεο

Μαζική συμμετοχή των μαθητών του Ξηροκαμπίου Λακωνίας για την Μακεδονία.

Βίντεο