Με αυτά τα άρβυλα “παλεύουν” οι πυροσβέστες μας. Τα έλεγε η Ένωση Πυροσβεστών Λακωνίας!

φωνή βοώντος εν τη ερήμω

Η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ν. Λακωνίας με ανακοινώσεις και καταγγελίες πριν καν ξεκινήσει η αντιπυρική για ακόμη μία χρονιά , είχε ενημερώσει για την κακή

κατάσταση των μέσων ατομικής προστασίας καθώς και την έλλειψη αυτών σε πολλούς συναδέλφους.

Επίσης είχαμε κρούση των κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη

προσωπικού τόσο με τις ανακοινώσεις , όσο και δια ζώσης στους αρμόδιους φορείς

και στους πολιτικούς παράγοντες του Νομού μας . Δυστυχώς επαληθευτήκαμε με τα γνωστά αποτελέσματα στο πανελλήνιο πλέον μετά τις δύο φωτιές των τελευταίων ημερών στο Δήμο

Αν. Μάνης.

Είχαμε τραυματισμούς συναδέλφων , είτε λόγω κακής κατάστασης των μέσων ατομικής προστασίας είτε λόγω της υπερεργασίας που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε για να καλύψουμε τα κενά προσωπικού που υπάρχουν στις υπηρεσίες.

Για την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούλας Ευάγγελος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρασσιάς Αθανάσιος