Μηχανολόγος Μηχανικός ζητά εργασία στη Σπάρτη – Λακωνία

Μηχανολόγος

                Με εμπειρία στις πωλήσεις, έχοντας εργαστεί ως Υπεύθυνος Πωλήσεων-Σύμβουλος Πωλήσεων, Περιοδεύων Πωλητής, καθώς και σε σχετικά αντικείμενα ζητά Εργασία.

Ζητήστε Βιογραφικό στο  mail  :

sstauropoulos@gmail.com

ή επικοινωνήστε απογευματινές ώρες στο

6930222224