Ανακοίνωση – Μερική διακοπή υδροδότησης Τ.Κ. Μαγούλας

Σας γνωρίζουμε ότι το ένα εκ των δύο αντλητικών συγκροτημάτων που υδροδοτούν την Τ.Κ. Μαγούλας, ΔΕ Μυστρά είναι εκτός λειτουργίας λόγω σημαντικής βλάβης.

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση της πίεσης παροχής υδροδότησης ή και σε υψηλότερα σημεία να μην υπάρξει υδροδότηση.

Η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης (αντικατάσταση του συγκροτήματος) αλλά αυτό αναμένεται να γίνει το συντομότερο την Δευτέρα 04-05-2020.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ. Μαγούλας να καταναλώνουν νερό για τις άκρως απαραίτητες ανάγκες τους ώστε στο μέτρο του δυνατού να μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι κάτοικοι.

Εκ της ΔΕΥΑΣ