Νομαρχιακή Συνέλευση της ΝΟΔΕ Λακωνίας με Στυλιανό Κονταδάκη

Στην Σπάρτη θα πραγματοποιηθεί Νομαρχιακή Συνέλευση της ΝΔ Λακωνίας, όπου θα παραστεί ο κύριος Στυλιανός Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ στην οποία θα παρουσιάσει τον Νέο Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της ΝΔ  και θα ακολουθήσει συζήτηση για οργανωτικά θέματα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 18.30, στην αίθουσα « RED HALL » , Κων/νου Παλαιολόγου 62/65,    1ο  όροφο (άνω του καταστήματος « RED » ).

Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού ΝΟΔΕ Λακωνίας

Γεωργία Ζαχαράκη Αναστασοπούλου