Οδοιπορικό του Alpha στη Μάνη – Βίντεο

Οι στεριανοί πειρατές της Μάνης… ο “ανθός του αλατιού” από τα βράχια… το παραδοσιακό ψήσιμο του ψαριού στο αλάτι και η χελώνα “Ελενίτσα”… Ένα οδοιπορικό στα παράλια της Λακωνικής Μάνης!