Οι πρώτοι του Spartan Race Beast

Spartan Race Beast:

MEN:
1. Adam Toth 🇭🇺 02:42:08
2. Luca Pescollderungg 🇮🇹 02:42:23
3. Tiago Silva 🇵🇹 02:50:48

WOMEN:
1. Faye Stenning 🇨🇦 03:07:57
2. Alyssa Breanne 🇺🇸 03:14:44
3. Vanessa Gebhardt 🇩🇪 03:27:41