Ομιλία ενημέρωσης στο 5ο Δημοτικό Σπάρτης

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ …ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΩΜΑ & ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας έχουν ένα πλήθος αποριών και ερωτήσεων για τους τρόπους και τα μέσα προστασίας των παιδιών τους από κάθε μορφή εκφοβισμού και κακοποίησης. Ειδικότερα, η ατομική προστασία των παιδιών από κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης αποτελεί βασικό μέλημα όλων όσοι ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Οι συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης είναι άμεσες και βαρύτατες. Επηρεάζουν τη σωματική αλλά κυρίως την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και πολλές φορές καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής μακροπρόθεσμα. Απαιτείται, επομένως, άμεση, έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση. Η γνώση ενδείξεων και η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση περιπτώσεων είναι απαραίτητες για την παροχή κατάλληλης υποστήριξης. Το εξειδικευμένο προσωπικό θα προσπαθήσει να δώσει μία πρώτη όψη του θέματος και θα προτείνει ιδέες για το πώς θα προσεγγίσουμε το παιδί σωστά και αποτελεσματικά.