Ο Δήμος Σπάρτης αναζητά κατάλληλους χώρους στάθμευσης για ενοικίαση προς εξυπηρέτηση των δημοτών

Ο Δήμος Σπάρτης σας ενημερώνει ότι, ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, για την ενοικίαση έως 12 κατάλληλων χώρων, για χρήση ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο, δηλαδή έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

Η προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται σε φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85 – 87, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και περαιτέρω πληροφορίες αναγράφονται στη διακήρυξη, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.sparti.gov.gr ).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ