Παναγιώτης Καρράς – Υπ.Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Π.Νίκα