Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι,  δυνάμει της υπ’ αριθ. Φ.6/31623/Δ1/19-3-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με θέμα: «Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022», παρατείνονται οι εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 έως και την Τετάρτη 31-3-2021.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

                                  Δρ., Μ.Α., Μ.Sc., M.Ed., ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ