Παραδοσιακή Συναυλία με την Αρετή Κετιμέ στην Σελλασία.