Πουλοκέφαλος “Γιατί σταμάτησαν τα έργα του δρόμου Σπάρτης – Γερακίου- Άγιου Δημητρίου;”

NEOI ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα : Γέφυρα Πόρου και παράκαμψη Γερακίου.

κ. Πρόεδρε
κ. Περιφερειάρχη

Στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Γερακίου- Άγιου Δημητρίου πριν από 7 χρόνια εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δύο επί μέρους έργα.

Το πρώτο έργο αφορούσε την παράκαμψη των στροφών σε τμήμα της οδού ανάμεσα στους οικισμούς Άγιοι Ανάργυροι και Γεράκι με νέα χάραξη, στο οποίο εντασσόταν και η κατασκευή νέας προεντεταμένης γέφυρας στο υπάρχον ρέμα του Πόρου .

Το δεύτερο έργο αφορούσε την παράκαμψη του ίδιου του οικισμού Γερακίου ώστε η κυκλοφορία προς τους οικισμούς Αγιο Δημήτριο και Κρεμαστή αλλά και την ευρύτερη περιοχή Ζάρακος , να παρακάμπτει το Γεράκι.

Τα έργα αυτά εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον έχουν σταματήσει, ο εργολάβος έχει αποχωρήσει , δεν γίνεται καμία εργασία , είναι έργα φαντάσματα όπως και άλλα παλαιότερα και στα εργοτάξια υπάρχουν κουφάρια από μηχανήματα που σαπίζουν.
Επειδή η απελθούσα Περιφερειακή αρχή δεν έδωσε ποτέ τις αναμενόμενες και οφειλόμενες στις τοπικές κοινωνίες πειστικές απαντήσεις.

Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης :

1) Γιατί σταμάτησαν τα συγκεκριμένα έργα ;
2) Πόσα χρήματα έχει λάβει μέχρι σήμερα ο ανάδοχος εργολάβος;
3) Ποιος είναι ο προϋπολογισμός αυτών των έργων ;
4) Ποιο είναι το ποσοστό ανεκτέλεστου των έργων ;
5) Ποιο θα είναι το μέλλον για αυτά τα έργα ώστε να μη μείνουν ημιτελή και να ολοκληρωθούν έστω και έξω από τον συμβατικό χρόνο τους;

Τρίπολη 10.01.2020

Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Γιώργος Πουλοκέφαλος