Πραγματοποιήθηκαν οι ημερίδες ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου για τον Κανονισμό Τήρησης Δεδομένων

Ολοκληρώθηκε χθες ο κύκλος ημερίδων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λακωνίας για την ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25/05/2018.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν:

  • Στους Μολάους στο κέντρο εκπαίδευσης και εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, Παρασκευή 27/4,

  • Στη Σπάρτη, στο κέντρο εκπαίδευσης και εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη 2/5,

  • Στη Νεάπολη, στο ξενοδοχείο Limira Mare, την Κυριακή 13/5 και

  • Στο Γύθειο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, εχθές, Δευτέρα 14/5

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι ο νέος Κανονισμός αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων και εκτοξεύει το ύψος των επαπειλούμενων διοικητικών προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεών του, εφόσον δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Για το λόγω αυτό εφιστάται η προσοχή στα μέλη να μελετήσουν τον (συνημμένο) Κανονισμό και να τον εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους άμεσα.