Προβληματισμός στους κατοίκους για την αναβολή μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στη Σπάρτη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΚΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ

Επικοινωνία :

-Κωνσταντάκης Σπυρίδων , Εκπρόσωπος Επιτροπής Κατοίκων Λάκκας Σπάρτης – τηλ :6972272723

-Μητράκος Ευάγγελος , Εκπρόσωπος Επιτροπής Κατοίκων Ν. Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης – τηλ : 6970880197

ΠΡΟΣ : Την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Λακωνίας

(δια του προέδρου της κ. Σκούρου Χαράλαμπου)

ΘΕΜΑ : «Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης από το κέντρο στις συνοικίες»

Οι κάτοικοι του Ν. Κόσμου – Ψυχικού και Λάκκας Σπάρτης εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία και τον προβληματισμό τους για την αναβολή της συζήτησης του θέματος μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στη Σπάρτη , κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Λακωνίας στις 4-2-2019 .

Θεωρούμε πως οι εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση , αλλά και το περιρρέον κλίμα που διαμορφώθηκε εν όψει της επόμενης συνεδρίασης , βρίσκονται προς διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από την εκφρασμένη και σαφή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς , όσο και από το καθολικό και χρόνιο αίτημα δυο μεγάλων λαϊκών και υποβαθμισμένων συνοικιών (Ν. Κόσμου- Ψυχικού και Λάκκας) , που αποτελούν το 1/3 και πλέον του συνολικού πληθυσμού της Σπάρτης . Το αίτημα αυτό εκφράστηκε με τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών των κατοίκων όχι δια περιφοράς , ψυχολογικής πίεσης και παραπειστικών ερωτήσεων αλλά κάτω από σαφείς κι επεξεργασμένες θέσεις κι επιχειρήματα που οι ίδιοι οι πολίτες είχαν διαμορφώσει με μαζικές διαδικασίες .

Θεωρούμε πως καμιά Επιτροπή δεν μπορεί και δεν δικαιούται :

Α. Να έρχεται σε αντίθεση με την δημοκρατικά εκφρασμένη γνώμη και θέληση των πολιτών .

Β. Να παραβλέπει και να αγνοεί τις θετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις αρμοδίων και θεσμικών οργάνων :

-Τροχαία Σπάρτης ,

-Δημοτική Κοινότητα Σπάρτης ,

-Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σπάρτης ,

-Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης (2 αποφάσεις εκ των οποίων η 1 ομόφωνη) , και

Γ. Να μετατρέπεται σε υπερ-όργανο και να μπαίνει εμπόδιο στην υλοποίηση των αποφάσεων , του προγράμματος και της πολιτικής μιας δημοτικής αρχής υπέρ των πολιτών και της πόλης .

Επίσης , τονίζουμε , πως οι πολιτικές θέσεις ΚΑΙ των αυτοδιοικητικών παραγόντων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σαφείς και ξεκάθαρες . Οι κάτοικοι των συνοικιών Ν. Κόσμου- Ψυχικού και Λάκκας Σπάρτης σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούν να «συρθεί» το θέμα τους μέχρι τις εκλογές του Μαΐου , ώστε ΟΛΟΙ να είναι ευχαριστημένοι και ΟΛΟΙ να περιμένουν κάτι μετά από τις εκλογές .

Πέραν τούτων , επειδή οι αποφάσεις των όποιων Επιτροπών οφείλουν να είναι ΚΑΙ σύννομες , υπενθυμίζουμε πως ο Νόμος περί Λαϊκών Αγορών καθιστά , σαφώς , υποχρεωτική τη μετακίνηση των λαϊκών αγορών , σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «Λαϊκή Αγορά» :

«Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.

NOMOΣ 4497 / 2017 / ΜΕΡΟΣ Α΄/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ Άρθρο 2 / παρ. 9

Την υποχρεωτικότητα αυτή του ως άνω Νόμου έχουν αποδεχθεί κι εφαρμόσει περιφέρειες και δεκάδες δήμοι σ’ όλη την Ελλάδα , στα πλαίσια της ισονομίας , της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της ισόρροπης ανάπτυξης και αποκέντρωσης των πόλεών τους .

Κατόπιν τούτου , ως πολίτες , έχουμε αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που θιγούν τα συμφέροντά μας , ενώ τις πολιτικές ευθύνες θα τις καταλογίσουν , αποφασιστικά και δυναμικά , οι κάτοικοι των συνοικιών κατά τις επερχόμενες εκλογές .

6-2-2019

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ