Προβληματισμός στο Γεράκι για τις συνεχόμενες διακοπές νερού…