Προσάραξη του φορτηγού πλοίου «St.Gregory” τις πρωινές ώρες στο χωριό ΚΟΚΚΑΛΑ -Σολοτέρι- … (Λακωνικός Κόλπος)

Φωτογραφίες – Ανάργυρος Μαριόλης.